ایران پروژه


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد نحوه تعیین شاخص های حوادث ناشی از کار با word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد نحوه تعیین شاخص های حوادث ناشی از کار با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد نحوه تعیین شاخص های حوادث ناشی از کار با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد نحوه تعیین شاخص های حوادث ناشی از کار با word :

نحوه تعیین شاخص های حوادث ناشی از کار

میزان وفور حوادث (Accident frequency rate) (AFR)
عبارت است از نسبت حوادث اتفاق افتاده در یک زمان معین(معمولاً یکسال) بر مجموع ساعات کار کل کارگران در همان زمان ضربدر یک میلیون
AFR______________________________ =

میزان شدت حوادث Accident severity rate (ASR)
میزان شدت حادثه یا بسامد شدت حوادث از تقسیم حاصل ضرب مجموع ساعات از دست رفته به علت حادثه در زمان معین در هزار بر مجموع کل روزهای کار کارگران در همان زمان
ASR_________________________________ =

میزان شیوع حوادث (Accidents incidence rate) یا (AIR)
از طرف سازمان بین المللی کار برای کشورهایی که محاسبه میزان وفور و شدت حوادث بعلت نداشتن اطلاعات لازم در مورد مجموع ساعات کار کلیه کارگران و ساعات از دست رفته بعلت حادثه مقدور نیست محاسبه و این میزان توصیه گردیده که از تقسیم مجموع تعداد حوادث در یک زمان ضربدر هزار به تعداد کل کارگران در همان زمان بدست می‌آید.

(AIR)___________________________ =

با توجه به اینکه اهمیت هر حادثه بستگی به نتایج حاصله از آن دارد لذا با جمع آوری اطلاعات لازم محاسبه میزانهای(AFR) (ASR) (AIR) و دانستن اینکه افراد دچار حادثه چند نفرند، درجه از کار افتادگی هر یک چه اندازه است، از کار افتادگی بصورت دائم یا موقت است؟ در مدت معین در یک کارگاه چند حادثه اتفاق افتاده است و چقدر نیروی کار به هدر رفته است؟ می توان پیشگیریهای لازم جهت جلوگیری از بروز حوادث در صنایع مختلف را پی ریزی نمود.
طبق جداول استاندارد سازمان بین المللی کار میزان شاخص های سه گانه بطور کمی بدست آمده و بصورت کیفی نشان دهنده وضعیت ایمنی کارگاهها می باشند .

اگر ASR و ASR و AIR
اگر ASR و ASR و AIR
اگر ASR و ASR و AIR
اگر ASR و ASR و AIR

اگر ASR و ASR و AIR
بین 0- 10
بین 10-50
بین 50-100
بین 150-100

بیشتر از 1000 وضعیت ایمنی بسیار خوب و عالی است
وضعیت ایمنی خوب است.
وضعیت ایمنی
ضعیف و بحرانی است که بایستی چاره اندیشی و اقدام جدی در جهت ایمن سازی محیط کار و کارگران بعمل آید.
ریسک بالا و غیرقابل قبول است و بایستی بطور اضطراری تصمیم گیری و از روند فعلی کار جلوگیری شود. و تا ایمن سازی محیط کار و کارگران کارگران حق هیچ گونه فعالیتی ندارند.

تجزیه و تحلیل آمار حوادث سه ماهه اول سال 1385
از نظر تعداد حوادث در سه ماهه اول سال 1385 معادل 5 ماهه آخر سال 84 حوادث وجود داشته است که خود چند دلیل دارد.

1-افزایش شرکتهای پیمانکاری جدید. پیمانکاران نصاب. جهاد تحقیقات سپاهان- جهاد تحقیقات صنعت ایران نصب ماشین- پیمان پی- شرکت امکان گستر و شرکت سیمان پی همگی با پرسنل جدید و تازه وارد به تعداد پرسنل قبلی سایر شرکتها افزوده شده بعلاوه اینکه این شرکتها افزوده شده بعلاوه اینکه این شرکتها به دلیل عدم آموزشهای ایمنی به پرسنل خود و عقب ماندن از

برنامه های و دستورالعملهای ارائه شده به شرکتهای قبلی و عدم تطابق در محیط کار(کارخانه پیمان آبیک) بوده و حتی در ارائه آمارها و گزارش مسالئل ایمنی نیز مشکلات زیادی داشته اند.
2-بیشترین تعداد حوادث در شرکتهای سیویل دز و شرکت عمران مارون بوده که دلیل وجود حوادث متعدد در این شرکتها نیز به دلایل ذیل بوده.
– الف: به دلیل افزایش حجم کاز و بار کاری زیاد بر پرسنل این دو شرکت و انجام کار در دو شیفت صبح و شب
– ب: افزایش تعداد کارکنان در بخشهای اجرائی قاعدتاً این کارگران در معرض خطرات بیشتری قرار گرفته اند.

ج- به دلیل افزایش ارتفاع جبه های کاری در لنگرگاههای تحت پوشش شرکت سیویل دز و عمران مارون در پروژه های سیلوهای افزودنی مواد خام- آسیاب مواد خام جدید- سیلوی هموژن و پیش گرمکن جدید و پروژه تغذیه کوره و سیلوی افزودنی کیلنکر و سیلوی برگشتی کلینکز طبیعتاً کارگران شاغل در معرض خطرات بیشتری نسبت به ماههای گذشته دارند. نصب قطعات فلزی سقف انبار خاک و;

د- ثبت شبه حوادق ها و حوادث بسیار حزئی و لحاظ کردن آنها در آمار حوادث سه ماهه اول سال 85 نیز دلیل دیگری برای افزایش حوادث ناشی از کار در این مدت می باشد.
ه : دلیل پنجم افزایش تعداد حوادث ناشی از کار در شرکت سیویل از عدم تأمین وسایل حفاظت فردی جهت کارگران جدید الورود(و پروژه آسیاب مواد خام و; و عدم نظارت مسئولین ایمنی کارگاه های شرکت سیویل دز که در اثر اوقات در محل اجرای پروژه ها و حتی در کارگاه وجود ندارند که این موضوع بارها از طریق نامه های کتبی و نیز بطور شفاهی به سرپرست کارگاه شرکت سیویل دز اخطار داده شده است و شرکت نیز جریمه نقدی شده و یکی از مسئولین ایمنی کارگاه رد صلاحیت و به مسئول ایمنی دیگر تذکر داده شده است.

بررسی آمار حوادث ناشی از کار در سه ماهه اول سال 1385 از جنبه میزان شدت حوادث وقوع یک حادثه منجر به فوت در یکی از شرکتهای پیمانکاری زیرمجموعه شرکت ملی ساختمان به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و عدم کنترل لازم از سوی مسئولین ایمنی شرکت ملی ساختمان و شرکت

نصاب قطعت فلزی سقف در پارت اول انبار خاک و بی توجه بودن سرپرست شرکت ملی ساختمان نسبت به رعایت مسائل ایمنی در استفاده از لوازم حفاظتی در حین کار با توجه به همراه داشتن وسایل حفاظتی کارگر نصاب به علت کمربند خود به تیرهای سقف از ارتفاع 20 متری سقوط و منجر به فوت وی می شود. که فوت شخص مذکور به دلیل روزهای تلف شده کاری طبق جدول

استانداردها در حوادث ناشی از کار با نامتعادل کردن کلیه شاخصها و خصوصاً میزان شدت حادثه کرده است. لازم به ذکر است هنگام کار در ارتفاع طبق شواهد و بازدیدهای مکرر مسئولین ایمنی کلیه کارکنان دارای لوازم حفاظت فردی بوده اند و فقط در حین انجام کار جهت مدت کوتاهی در جابجا نمودن تیرآهن سقف و توسط ضربه زدن با پتک. کارگر تعادل خود را از دست داده و سقوط می نماید.

توجه در شرکت ملی ساختمان حادثه فوق تنها حادثه رخ داده اعم از جزئی یا کلی بوده که منجر به فوت شده و این است که اولیه اشتباه ممکن آخرین اشتباه باشد.
تجزیه و تحلیل آمار حوادث 5 ماهه آبان لغایت اسفند 1384

1-از نظر تعداد حوادث شرکتهای سیویل دز- جهاد توسعه سیلوها و عمران مارون بیشترین تعداد حوادث را دارند که چند دلیل عمده باعث این حوادث شده است.

2-سردی خوا- در ماههای دی و بهمن و اسنفد و ریزش برف و باران و لغزنده بودن جایگاههای کار در ارتفاع با توجه به عقب بودن پروژه ها امکان تعطیلی پیمانکاران وجود نداشت و کارگران مجبور به انجام کار در شرایط غیر ایمن آب و هوایی بودند، که نمونه بارز این حوادث سقوط کارگر بتن ریز در شرکت عمران مارون موقع بارش باران در ارتفاع مشغول نصب لوله پمپ بتن در پروژه گرمکن بود

. و نمونه دیگر شکستگی مچ دست یکی از کارگران شرکت توسعه سیلوها به دلیل سر خوردن روی زمین به علت لغزنده بودن در اثر برف و باران بود. همچنین سردی بیش از حد هوا و عدم استفاده از لباس گرم و استراحتهای بین کاری در ایام زمستان باعث عدم دقت در انجام کار و بی حس شدن دستها و کاهش قدرت چکش اجسام و بار می شود که خود عاملی برای افزایش تعداد حوادث در این فصل به شمار می رود.

2-افزایش تعداد کارگران و اجرای پروژه های سیلوهای افزودنی مواد خام و انجام کار بصورت فشرده در چند ماهه آخر سال 84 که کارگران در شیفت صبح و عصر و شب و در بیشتر اوقات در شرایط نامساعد جوی مجبور به انجام کار بودند.
3-به دلیل افزایش تعداد کارکنان در شرکتهای پیمانکاری خصوصاً در شرکت سیویل دز و عدم آشنایی کارگران با محیط جدید کارخانه و عدم آموزش کافی از سوی مسئولین ایمنی شرکت سیویل دز و نداشتن وسایل حفاظت فردی کافی و عدم تأمین وسایل حفاظتی کارگران از سوی سرپرست شرکت سیویل دز به دلیل محدودیتهای مالی این شرکت.

4-عوامل روانی مالی: با توجه به نزدیک بودن سال جدید(1385) اکثر کارگران در شرکتهای پیمانکاری حقوق چند ماه قبل خود را نیز دریافت نکرده اند و با توجه به هزینه‌های قبل از شروع سال اکثر کارگران در اثر تأمین نشدن هزینه ها و عدم دریافت حقوق و دستمزد خود دچار استرس روحی و روانی شده دغدغه های آنها باعث عدم دقت در انجام کار و رعایت مسائل ایمنی و بی توجهی به آن شده و حتی در میزان کارایی آنها نیز تأثیر زیادی دارد. و حتی بعضی اوقات کارگران در چنین شرایطی عصبی و پرخاشگر و روحیه ستیزه جویی در آنها تقویت می شود که یک عامل

مؤثر در افزایش حوادث ناشی از کار و خصوصاً در ماههای پایانی سال می باشد. که بایستی از جانب مسئولین امر تأکید شود که سرپرستان کارگاهها حقوق و دستمزد کارگران بطور ماهیانه پرداخت نمایند. تا با انی وسیله هم باعث ایجاد انگیزه در کارگران شود و راندمان کار آنها افزایش یابد. و هم از ایجاد تنش بین کارگر و کارفرما جلوگیری شود و از وارد آمدن استرس روانی به کارگران و نهایتاً وقوع حوادث جلوگیری شود.

5-به دلیل لحاظ کردن حوادث بسیار جزئی و حتی حوادثی که با درمان سرپایی کارگر بهبود و به کار خود بازگشته اما در آمار و تعداد کل حوادث منظور شده است.

6-3 مورد حادثه نیز در اثر آتشسوزی بوجود آمده که معمولاً این گونه حوادث در فصل زمستان شایع است. که کارگران جهت گرم کردن خود از افروختن آتش به صورت روباز استفاده کرده اند و نیز جهت گرم نگهداشتن بتن در پروژه های سیلوهای افزودنی مواد خام و قالبهای لغزنده از حفاظ بزرنی استفاده شده که در اثر جوشکاری و ریزش براده های جوشکاری شده و گرمای زیاد برزنت حفاظ اطراف قالب لغزنده دچار آتش سوزی شده است و;

تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار در سه ماهه
آبانماه تا آخر دی ماه سال 1384
با توجه به جدول آمار سه ماهه(آبان، آذر و دی ماه) 1384 مشخص است که حداقل 9 حادثه ناشی از کار در کارگاهها رخ داده که به واحد ایمنی و بهداشت کار طرح توسعه گزارش شده است و در میان شرکتهای پیمانکاری طرح توسعه، شرکت توسعه سیلوها بیشترین تعداد حادثه را داشته و بایستی توجه داشت که به این معنا نیست که وضعیت ایمنی و حفاظت و بهداشت کار این

شرکت از سایر شرکتهای پیمانکاری ضعیف تر است چه بسا امکان دارد که سایر شرکتها از حوادث، آمار و اطلاعات دقیقی جمع آوری نکرده و یا آنها را به واحد ایمنی طرح توسعه گزارش ننموده باشند که با این حال حتی می توان این نتیجه را گرفت که این شرکت نسبت به جمع آوری اطلاعات ایمنی و گزارش حوادث و مستندسازی آن اهمیت بیشتری داده است. و دلیل دیگر نیز برای چنین برداشتی می‌تواند به وجود واحد ایمنی و بهداشت کار در دفتر مرکزی شرکت جهاد توسعه سیوها باشد که مرتب هر چند وقت یکبار کارگاههای خود را از این نظر پایش و کنترل می

نماید. ولی سایر شرکتهای پیمانکاری معمولاً فاقد واحد ایمنی و بهداشت و حفاظت کار در دفتر مرکزی خود می باشند.
بررسی حوادث رخ داده در سه ماهه (آبان- آذر- دی) 1384 را می توان از سه جنبه بررسی کرد.
1- از جنبه شدت حوادث
بیشترین میزان حوادث مربوط به حوادث جزئی بوده که کارگر یا بصورت سرپایی در محل کار مداوا یا پانسمان شده اند و یا از بین 24 تا 3 روز و به ندرت یک هفته استراحت پزشکی داشته و در

بیمارستان مداوا شده اند. هرچند که 2 مورد از کل حوادث منجر به آسیبهای متوسط و شکستگی اعضا شده و مدتی حدود 3 ماه احتیاج به استراحت پزشکی داشته و باعث از کار افتادگی موقت کارگران شده است. و این موضوع روشن می سازد که کلیه پیمانکاران بایستی نسبت به تأمین وسایل کمکهای اولیه و داروهای مورد نیاز جهت پانسمان و درمانهای سرپایی دارای جعبه کمکهای اولیه در واحد ایمنی و بهداشت خود اقدام نمایند و اطلاعاتی در رابطه با پانسمان و ضد عفونی کردن و; داشته باشند. داروهای ممکن را در اختیار داشته باشند.

2- از جنبه اعضای آسیب دیده
جنبه دیگر از بررسیهای نشان می دهد که اکثر حوادث رخ داده در شرکتهای پیمانکاری در سه عضو از بدن(دست و پا و سر و صورت) باعث صدمه شده است بررسی این موضوع نشان می دهد که بایستی از این سه عضو حفاظت بیشتری به عمل آید و نسبت به تهیه و تأمین وسایل حفاظت فردی کارگران(کفش، کلاه، دستکش) و ملزم نمودن آنها به استفاده از این وسایل در حین انجام کار و کنترل مستمر کارگران اقدام جدی بعمل آید.
3- از جنبه نوع مشاغل:
در بررسی انجام شده مشخص شده است که بیشترین حوادث ناشی از کار در سه ماهه (آبان-آذر- دی) ماه سال 1384 در گروههای شغلی آرماتوربند و قالب بند و داربست بندی باشد لذا با توجه به در معرض خطر بودن این مشاغل بایستی توسط مسئولین ایمنی کارگاهها و شرکتها آموزشهای لازم ایمنی داده شود و کنترل و نظارت مستمر به عمل آید. تا از وقوع حوادث در این اعضا جلوگیری شود و یا میزان صدمات آنها کاهش یابد.

4- از جنبه نوع حوادث و شدت حادثه:
بررسی آمارها نشان می دهد که شدت حادثه در حوادث ناشی از سقوط کارگران یا سقوط بار و ابزارآلات بر روی آنها بیشترین شدت را داشته. چنانچه در شرکت عمران مارون یک حادثه ناشی از سقوط کارگر بتن ریز منجر به اسیب وی از ناحیه سر شده هرچند که کارگر مذکور کلیه لوازم

حفاظت فردی کلاه و کفش ایمنی و کمربند ایمنی را در حین کار استفاده می کرده و در صورت عدم استفاده از کمربند ایمنی سقوط وی از ارتفاع حدود 45 متری به پایین فوت حتمی بود.
جهت کاهش آسیب های ناشی از سقوط به دو روش می توان عمل کرد.
1-استفاده از تجهیزات وسایل حفاظت فردی کلاه و کفش ایمنی جهت کاهش شدت ناشی از سقوط یا بر روی سر یا پای کارگران.

2-استفاده از کمربندهای نجات و تأیید شده ایمنی که بهتر است دارای 4 بنده باشند تا در موقع سقوط بار وزن شخص بطور متعادل و متناسب بر کلیه اندامها وارد شود. کمربندهای ایمنی که باریک بوده یا فقط از ناحیه کمر کارگر را نگه می دارد در مواقع سقوط ضربه شدیدی به کمر او وارد کرده و در بعضی اوقات امکان شکستگی کمر، جابجایی مهره ها و قطع نخاع کارگر وجود دارد و حتی الامکان از آنها استفاده نشود. اما در اوقات اضطراری می توان از آنها استفاده کرد.

شرحی در رابطه با حوادث ناشی از کار و تأثیرات جانی و مالی و اجتماعی در محیط های کاری- خانوادگی. اجتماعی و در سطح کلان ضررهای ملی حوادث ناشی از کار. همانطور که همگان می دانند حوادث ناشی از کار باعث درد و رنج افراد حادثه دیده و خانواده های آنها می شود. اما بیشتر افراد از سایر تأثیرات سوء حوادث ناشی از کار و پیامدهای منفی آن در جامعه و اقتصاد ملی بی اطلاع و یا دارای اطلاع دقیقی نمی باشند. لذا ما در اینجا به پیامدها و آثار سوء ناشی از حواث ناشی از کار و از زوایای مختلف، این پیامدها را بطور خلاصه اشاره می کنیم.

1-در اثر حوادث ناشی از کار که منجر به از کارافتادگی موقت یا دائم یا فوت شخص حادثه دیده می شود. باعث از بین رفتن نیروهای فنی و کارآمد و فعال در جامعه می شود روند تولید و ساخت و ساز و پیشرفت در جامعه کند می گردد و این یک ضرر ملی به شمار می‌رود. زیرا نیرو محرکه که چرخ های پیشرفت یک مملکت نیروهای با تجربه و فنی و فعال آن جامعه می باشد که بایستی به نحو مناسبی از آنها حفاظت شود.

2-در اثر حوادث ناشی از کار فرد حادثه دیده علاوه بر اینکه از چرخه تولید و ساخت و ساز مملکت خارج شده و تولید و ساختی ساز ندارد. هزینه ای نیز به دوش دولت و سازمانهای تأمین اجتماعی و بیمه تحمیل می نماید


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
  • ali mo

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | پروژه دات کام | دانلود رایگان فایل |